O „Odletoch“ Alty Vášovej

Kniha Alty Vášovej je osobná, v tom najlepšom slova zmysle.