O „Politickom Slovensku“ Milana Šútovca

Vzácne na tomto diele je, že hoci je to heslár, nie je kŕčovitý, naopak, zdá sa, že je písaný pokojne. Sám autor tento formát nazval intelektuálnym záhradkárčením.