ZMENA: Slávnostné udeľovanie Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 preložené na máj

Milí priatelia,

vzhľadom k aktuálnemu rastúcemu riziku šírenia koronavírusu sme sa rozhodli preložiť Slávnostné udeľovanie Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 na májový termín. Presný dátum Vám včas oznámime.

Podujatie sa teda 12. marca NEUSKUTOČNÍ.

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika a Porota Ceny Dominika Tatarku Vás pozývajú na slávnostné udeľovanie Ceny Dominika Tatarku (CDT) za rok 2019.

Kedy a kde?

Kedy: štvrtok, 12. marca 2020 od 17.00 hod.

Kde? Pálffyho palác, Zámocká ul. 47, Bratislava (lokalizácia podľa mapy tu)

Prihláste svoju účasť

Milí priatelia,

vzhľadom k aktuálnemu rastúcemu riziku šírenia koronavírusu sme sa rozhodli preložiť Slávnostné udeľovanie Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 na májový termín. Presný dátum Vám včas oznámime.

Podujatie sa teda 12. marca NEUSKUTOČNÍ.

Vstup do sály garantujeme iba prihláseným a z našej strany potvrdeným záujemcom.

Účastníci prihlásením zároveň vyjadrujú súhlas s vyhotovením a verejným použitím a zverejnením obrazových a zvukových záznamov z akcie organizátorom a vyjadrujú súhlas s účasťou na takých záznamoch.


Budeme radi, ak nás podporíte tak, že sa stanete členmi Klubu podporovateľov Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KPKI) – staňte sa členmi KPKI.

Program slávnostného udeľovania CDT

Úvodné slovo
Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Hudba
Ivan Šiller (klavír)

Udelenie Ceny Dominika Tatarku za rok 2019
Ján Králik, člen Poroty Ceny Dominika Tatarku
František Mikloško, člen Poroty Ceny Dominika Tatarku

Odovzdanie výtvarnej ceny
Daniel Fischer

Laudatio nositeľov Ceny Dominika Tatarku za rok 2018
Jakub Kratochvíl
Katarína Nagy Pázmány

Esej nositeľov Ceny Dominika Tatarku za rok 2019

Hudba
Ivan Šiller (klavír)

Pozvanie na čašu vína
Ján Hacaj

Ďakujeme partnerom CDT za podporu

Za podporu Ceny Dominika Tatarku za rok 2019 ďakujeme tiež Vladimírovi Čečetkovi, spoločnosti Mlynek & Co., Jánovi Piroščákovi a Karolovi Pavlů.

O Cene Dominika Tatarku

Cena Dominika Tatarku je považovaná za jedno z najprestížnejších slovenských kultúrnych a literárnych ocenení a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Porota Ceny Dominika Tatarku má stálych členov, ktorými sú Gabriela Rakúsová, Daniel Fischer, René Bílik, František Mikloško, Martin Mojžiš, Ján Králik, Peter Zajac (predseda). Ďalším členom je nositeľ ceny za predchádzajúci rok – tento rok si túto úlohu plnil Jakub Kratochvíl (za skupinu nositeľov ceny). 

Navigácia