Žiarivá ozdoba v Jakobyho umeleckom príbehu

Cenu Dominika Tatarku prijímam ako ocenenie výnimočného umelca Júliusa Jakobyho.