Daniel Klein: Odkaz Adama Smitha pre súčasnosť

Daniel Klein, profesor ekonómie na George Mason University (USA), pri príležitosti 300-tého výročia narodenia Adama Smitha prednášal o jeho odkaze pre súčasnosť.