Daniel Klein: Odkaz Adama Smitha pre súčasnosť

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizoval ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Naším hosťom bol Daniel Klein, profesor ekonómie na George Mason University (USA), ktorý pri príležitosti 300-tého výročia narodenia Adama Smitha prednášal o jeho odkaze pre súčasnosť.

Daniel Klein

Odporúčame aj prednášku Charlotty Stern v Bratislave:

Fotogaléria:

O prednášajúcom: Daniel Klein je profesor ekonómie v Mercatus Center na George Mason University, kde zastáva pozíciu JIN a spolu s Erikom Matsonom vedú program o Adamovi Smithovi. Spolupracuje tiež na výskume inštitútu Ratio v Štokholme. Titul PhD. z ekonómie získal na New York University.

Klein napísal veľa textov o myšlienkach Adama Smitha. Príkladom je jeho posledná kniha Smithian Morals (Smithovská etika, CL Press, 2023). Je tiež šéfredaktor odborného časopisu Econ Journal Watch a autor knihy Knowledge and Coordination: A Liberal Interpretation (Znalosti a koordinácia: Liberálny výklad, Oxford, 2012).

Klein a Matson vedú CL Press a redigujú mesačník o diele Adama Smitha Just Sentiments. Pri príležitosti výročia 300-tého narodenia Adama Smitha spravujú s Dominicom Pinom mesačne vychádzajúci seriál o Adamovi Smithovi na platforme National Review.

Ďalšia Kleinova kniha, Central Notions of Smithian Liberalism (Hlavné pojmy smithovského liberalizmu), ktorá má sa očakáva tento rok, robí zo Smitha ústrednú postavu „konzervatívneho liberalizmu“. Ten je podľa neho najlepšou formou klasického liberalizmu.

Vybrané online dostupné texty, týkajúce sa témy prednášky:

Ďalšie online texty, videá a iné zdroje literatúry od Daniela Kleina nájdete tu.

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom prednášky

Navigácia