Ako a prečo venovať 2% z dane Konzervatívnemu inštitútu?

Vážení priatelia,

dovoľte, aby sme Vás oslovili s prosbou o venovanie 2% z Vašej dane z príjmu Konzervatívnemu inštitútu Milana Rastislava Štefánika.

Konzervatívny inštitút presadzuje dobré myšlienky. Šírte ich spolu s nami.

Ak venujete dve percentá z dane Konzervatívnemu inštitútu, neznamená to pre Vás vyššiu daň. Znamená to, že dve percentá z Vašej už zaplatenej dane, ktoré by ste inak ponechali štátu, odvedie štát v prospech činnosti nášho inštitútu. Pre nás to však bude veľká pomoc i povzbudenie do ďalšej činnosti.

Údaje o Konzervatívnom inštitúte Milana Rastislava Štefánika, ktoré je pri poukázaní 2% z dane potrebné uviesť:

IČO: 31821219

Právna forma: Neinvestičný fond

Obchodné meno: Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika n. f.

Ulica: Štefánikova

Číslo: 1

PSČ: 811 06

Obec: Bratislava

Ako poukázať 2 % z daní?

Postup pre fyzické osoby i právnické osoby nájdete tu.

Postupujte podľa toho, či si daňové priznanie:

podávate sami,

alebo ho podáva za Vás Váš zamestnávateľ,

alebo nás chcete z Vašich daní podporiť ako právnická osoba za Vašu firmu.

Vo všetkých prípadoch však treba v daňovom priznaní uviesť údaje KI tu vyššie zmienené.

Naše aktivity

Ak ste sa ešte nerozhodli venovať 2% z Vašej dane z príjmu Konzervatívnemu inštitútu Milana Rastislava Štefánika, dovoľte, aby sme Vás informovali o tom, čo všetko sa nám podarilo uskutočniť v minulom roku:

Prednášky CEQLS

Prednášky renomovaných svetových ekonómov a osobností v rámci cyklu CEQLS v Bratislave. 

Cyklus prednášok CEQLS získal prestížne ocenenie Templeton Freedom Award za rok 2009 v kategórii Etika a hodnoty

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k zabezpečeniu personálnych, organizačných a iných nákladov na uskutočnenie prednášok či konferencií, vrátane prípravy videozáznamov z týchto podujatí, ktoré sú následne i pre tých z Vás, ktorí sa priamo nemohli zúčastniť, k dispozícii.

Deň daňového odbremenenia na Slovensku

Je to symbolický a hypotetický dátum oslobodenia ľudí od povinnosti platiť dane do konca roka. Ide o deň, kedy pracujúci na Slovensku s priemernou mzdou začína zarábať pre seba a svoju rodinu, nie na všetky dane (z príjmu, majetku, spotreby, ale aj z podnikania).

Tento deň sa odvíja sa od celkového daňového zaťaženia takéhoto slovenského občana k priemerným nákladom práce (teda k priemernej hrubej odmene patriacej zamestnancovi). Metodika KI a EIC najkomplexnejšie zarátava bremeno platieb občanov, ktoré majú formu de facto dane.

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na aktualizáciu dňa daňového odbremenenia.

Bremeno povinných platieb naďalej atakuje dve tretiny mzdových nákladov

Akadémia klasickej ekonómie

Akadémia klasickej ekonómie (AKE) je ekonomický vzdelávací program, ktorý pozostáva z ročných cyklov raz mesačne na seba nadväzujúcich seminárov o ekonomickom myslení a jeho využití v praxi. KI realizuje AKE kontinuálne už od roku 2007. Viac informácií a študijné materiály zo všetkých uskutočnených seminárov AKE súhrnne nájdete tu.

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na organizáciu ďalších ročníkov AKE.

Klasická ekonómia pre stredoškolákov

KEPS je celoročný kurz základov ekonomického myslenia pre stredné školy, ktorý realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI). Kurz je zameraný na výuku hlavných ekonomických princípov, ktoré sú v súlade s hodnotami slobodnej spoločnosti a využiteľné v praxi – v osobnom aj pracovnom živote, ako aj vo verejnom priestore.

Prvý ročník vzdelávacieho kurzu KEPS pozostáva z desiatich seminárov, určených pre stredoškolských študentov Nitrianskeho kraja, ktorí chcú pochopiť podstatu ekonomického myslenia. Otovrený je aj pre stredoškolských pedagogógov. Realizujeme ho v spolupráci s ďalšími partnermi v Nitre.

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na organizáciu ďalších ročníkov a rozšírenie kurzu aj do ďalších miest Slovenska.

Konzervatívne kluby

V predošlom roku sme v spolupráci s OZ Demokrati organizovali tri podujatia, konkrétne Od Víťazného februára po Sviečkovú manifestáciu – podoby odporu proti totalite; Brániť sa alebo kapitulovať? a Kam zmizol Imrich Erös – eso odboja proti dvom totalitám?

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na organizáciu ďalších diskusných klubov.

Cena Dominika Tatarku

Každoročne udeľované kultúrne a literárne ocenenie autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a občianskym postojom nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku.

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na organizáciu akcie.

Štefan Hríb nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2022

Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte

Cieľom projektu je konfrontovať identifikované mýty s realitou a prispieť k ich odbúravaniu a k dlhodobej zmene myslenia ľudí smerom k posilňovaniu ich zodpovednosti. Naším zámerom je prostredníctvom projektu prispieť k zvýšeniu záujmu, poznania a pochopenia týchto mýtov cieľovými skupinami a verejnosťou na Slovensku a k jeho dlhodobému a univerzálnemu využitiu. Chceme to dosiahnuť aktivitami, prepájajúcimi výskum s jeho aplikáciou a transformačným dosahom v spoločnosti.

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na pokračovanie našich aktivít.

F. A. Hayek – mysliteľ pre každé storočie

Peter Boettke v knihe, ktorú v preklade vydal KI, vysvetľuje aktuálnosť myšlienok Friedricha Hayeka a vyvracia mýty o nich.

F. A. Hayek – mysliteľ pre každé storočie

Študentská esej

Minulý rok sme organizovali súťaž študentských esejí už po sedemnásty raz.

Súťaže sa môže zúčastniť študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia, ktorý má menej ako 30 rokov,

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na organizáciu akcie.

Cena Ernesta Valka

Minulý rok sme vyhlásili deviaty ročník súťaže Cena Ernesta Valka. Cena sa udeľuje za odborný článok, súťaže sa môže zúčastniť študent, ktorý má menej ako 28 rokov.

Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na organizáciu akcie.

Právo na dobrú samosprávu

Cieľom je pomôcť ľuďom, ktorí sa aktívne zaoberajú uplatňovaním svojich práv vo vzťahu k samospráve. Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na pokračovanie našich aktivít.

Monitoring fondov EÚ

Cieľom je priniesť viac svetla do tajomných zákutí korupčného prerozdeľovania eurofondov na Slovensku. Aj Vaša podpora KI môže prispieť k pokrytiu nákladov na pokračovanie našich aktivít.

Analytické výstupy

Desiatky analytických výstupov vo forme štúdií, publikácií, odborných príspevkov a prednášok, článkov a mediálnych vystúpení.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu.

Peter Zajac, Peter Gonda, Ondrej Dostál, Dana Feketeová, Radovan Kazda, Dušan Sloboda a Ivan Kuhn

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Prezrieť aktivity KI po kliknutí
Navigácia