Odkaz Adama Smitha | Pohľady z Česka a Slovenska

Zborník textov českých a slovenských autorov a textu bratislavskej prednášky Daniela Kleina je vydaný k 301. výročiu narodenia Adama Smitha.

Zborník Odkaz Adama Smitha: Pohľady z Česka a Slovenska je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF tu.

Dedičstvo Adama Smitha pre súčasnosť

Daniel Klein: Odkaz Adama Smitha pre súčasnosť
Navigácia