F. A. Hayek – mysliteľ pre každé storočie | teraz v akciovej cene 10 eur

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vydal knihu F. A. Hayek – mysliteľ pre každé storočie.

Profesor ekonómie a filozofie na George Mason University a riaditeľ Programu F. A. Hayeka na tejto univerzite Peter Boettke v tomto diele prináša v koncentrovanej podobe nadčasové, nanajvýš aktuálne a neraz aj povrchne vnímané a nepochopené myšlienky Friedricha Augusta von Hayeka.

Kniha je prekladom anglického originálu F. A. Hayek: Economics, Political Economy and Social Philosophy.

Objednávka knihy:

Knihu je možné objednať na e-mailovej adrese conservative@institute.sk

Do objednávky uveďte meno, presnú adresu, kam chcete zaslať knihu (resp. ak sa líši od fakturačnej, tak uveďte aj fakturačnú), počet kusov a spôsob doručenia/platby.

Možnosti platby: dobierka alebo platba vopred na účet KI SK85 1100 0000 0026 2245 5666

Len 10 eur za knihu

Cena dobierky: 23,80 14,80 eur (10,00 eur kniha + 4,80 eur poštovné a balné)

Cena pri platbe na účet:  22,00 13,50 eur (10,00 eur kniha + 3,50 eur poštovné a balné). Pri platbe na účet treba uviesť do poznámky meno a priezvisko. 

Prvých 100 záujemcov o kúpu knihy  dostane od nás ako bonus knihu Eamonna Butlera Hayek a jeho prínos k politickému a ekonomickému mysleniu dneška.

Knihu si môžete objednať tiež v internetovom kníhkupectve Artforum, Martinus, čoskoro pribudnú i ďalšie možnosti.

Novinka: K dispozícii je už aj elektronická verzia knihy (formát EPUB | MOBI | PDF) napr. v internetovom kníhkupectve Bux, čoskoro pribudnú i ďalšie.

Peter Boettke, autor knihy F. A. Hayek – mysliteľ pre každé storočie, ktorú v slovenskom preklade vydal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Peter Boettke vo svojej knihe vysvetľuje ich aktuálnosť a vyvracia mýty o nich. Poskytuje pritom originálny, hĺbkový a ucelený výklad Hayekovho rozsiahleho diela, ktoré dlhodobo študuje a skúma. Objasňuje Hayekovo sformulovanie inštitucionálnych základov dnešnej civilizovanej spoločnosti a ukazuje, ako sú Hayekove myšlienky zdrojom vedeckého pokroku v chápaní civilizácie, ktorej sme súčasťou.

Kniha vám objasní argumenty tohto významného mysliteľa v dobovom i aktuálnom kontexte.  Boettkeho výklad môže byť pre vás intelektuálnym obohatením, inšpiráciou na ďalšie štúdium a skúmanie spontánnych spoločenských usporiadaní a argumentačnou výzbrojou pre obranu, kultiváciu a hlbšie pochopenie civilizačných základov spoločnosti, ktoré sú aj v súčasnosti spochybňované a podkopávané.

O knihe

Boettke šikovne predkladá hlavné Hayekove príspevky v oblasti ekonómie, politickej ekonómie a spoločenskej filozofie v kontexte aktuálnych diskusií súčasných autorov o súčasných problémoch. Popri tom koriguje niektoré veľké nedorozumenia. To je skvelý výkon.

Bruce Caldwell, Duke University, USA

Historik zaoberajúci sa intelektuálnymi dejinami, ktorý rozoberá významnú postavu spoločenskej teórie, musí mať nielen cit pre drobné nuansy príspevku tohto teoretika, ale musí byť schopný tieto nuansy dať do súvislosti so zložitými, meniacimi sa intelektuálnymi módnymi vlnami, proti ktorým sa teoretik búril. Petrovi Boettkemu sa to poctivým spracovaním brilantne a provokujúco podarilo. Priekopnícky význam tejto knihy bude uznávaný po mnohé budúce desaťročia.

Israel M. Kirzner, New York University, USA

Spomedzi ekonómov z polovice dvadsiateho storočia nám iba Hayekovo dielo umožnilo pochopiť to, čo považujem za naozaj úžasné. (..) Podľa Hayeka ceny poskytujú koordinujúce informácie, ktoré sú podnetmi na správanie tým, že koncentrujú rozptýlené znalosti tak ako žiadny iný známy systém. Boettke prenáša tento vynikajúci poznatok do vášho myslenia. Hayekov náhľad prekračuje hranice ekonómie a vedie k právnej vede, spoločenskej a politickej filozofii. Čítajte Boettkeho Hayeka a vznášajte sa.

Vernon L. Smith, laureát Nobelovej ceny, Chapman University, USA
Na obranu civilizácie s Friedrichom Hayekom
Navigácia