O M. R. Štefánikovi

M. R. Štefánik (1880 – 1919) – generál francúzskej armády, politik a diplomat.

• narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách ako šieste dieťa miestneho evanjelického farára Pavla Štefánika a jeho manželky Albertíny, rodenej Jurenkovej.

• v roku 1916 v Paríži založil spolu s T. G. Masarykom a E. Benešom (neskoršími prezidentmi ČSR) Národnú radu československú, vrcholný orgán česko – slovenského zahraničného odboja. Jej predsedom sa stal T. G. Masaryk, podpredsedom M. R. Štefánik a tajomníkom E. Beneš.

• bol jedným zo zakladateľov Československa v roku 1918 a po prvej svetovej vojne sa stal ministrom vojny v prvej povojnovej československej vláde.

• tragicky zahynul 4. mája 1919, keď sa jeho lietadlo zrútilo tesne pred pristátím neďaleko Bratislavy

Citáty M. R. Štefánika:

“Veriť, milovať, pracovať.”

“Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem.”

“Kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hoden.”

“Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.”

“Prekážky treba rozbiť, a nie sa im poddávať.”

“Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.”

“Dokiaľ dýcham, dúfam. 
Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu sa treba obetovať.”

A prečo Štefánik?

Meno Milana Rastislava Štefánika nie je v názve Konzervatívneho inštitútu náhodou. Tento vedec, básnik, cestovateľ, legionár, diplomat a politik bol osobnosťou renesančného rozmeru, presahujúcou hranice teritória, kde sa narodil. Jeho centrálnymi hodnotami boli rodina, pracovitosť a viera.

Nikdy, ani v časoch, keď to bolo medzi európskymi intelektuálmi populárne, nekoketoval s komunizmom a je príznačné, že domáci komunisti preňho našli len pomenovanie agenta svetového imperializmu.

Miloval Slovensko, no nemal v obľube typicky slovenský fatalizmus. Preto často vyzýval k aktívnemu prístupu k spoločenským otázkam. Jeho odvaha, kompetentnosť, odhodlanie a chuť presadiť sa, ako aj mravná a tvorivá nepodkupnosť má byť ideálom aj pre dnešné Slovensko.

Pre svoj život a vyznávané hodnoty býva právom označovaný prívlastkom konzervatívec.

Pre Konzervatívny inštitút je cťou a záväzkom niesť jeho meno.

Navigácia