PF 2024

V novom roku vám prajeme všetko najlepšie a veľa síl v našej spoločnej obrane princípov slobodnej spoločnosti s liberálnou demokraciou, trhovým kapitalizmom a právnym štátom.

Mlieko & Med 70+5 / 50+6

KI dáva do pozornosti akcie, ktoré organizuje ICEJ Slovensko pri príležitosti výročia vzniku štátu Izrael počas posledného májového víkendu v Bratislave.

PF 2023

Prajeme Vám, nech Vás v Novom roku neopúšťa odhodlanie bojovať za slobodu a demokraciu.

Mlieko & Med 70+4 / 50+5

KI dáva do pozornosti akcie, ktoré organizuje ICEJ Slovensko pri príležitosti výročia vzniku štátu Izrael počas posledného májového víkendu v Bratislave.