Protivlna

Koniec Schengenu, lebo o ňom hovoríme ako o začiatku rozpadu Európskej únie, nemusí nastať dekrétom. Fakticky sa už odohráva krokmi jednotlivých štátov, o ktorých sa ako vždy vraví, že sú dočasné.

Grécky vrabec na streche

Grécko dnes túži po hrdom gréckom holubovi na streche a odmieta európskeho vrabca v hrsti. Chce byť súčasťou civilizovaného sveta, no zároveň sa nechce správať podľa jeho pravidiel, ale podľa starého byzantského vzorca.