Ivan Kuhn

15 Článkov na stránke Späť na úvodnú stránku
Vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a medzinárodné vzťahy na University of Kent v Canterbury vo Veľkej Británii. V rokoch 1995 – 1997 pracoval ako redaktor na zahraničnopolitickom oddelení denníka SME. Od roku 1998 pracoval ako projektový manažér, konzultant a analytik v oblasti projektov financovaných z fondov Európskej únie. V Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika vedie od roku 2007 projekt zameraný na monitorovanie transparentnosti a objektívnosti rozhodovania o prideľovaní eurofondov a efektívnosti ich využívania na Slovensku. Okrem toho sa venuje problematike verejnej správy, medzinárodných vzťahov, slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politike a problematike európskej integrácie. V rokoch 2004-2014 bol autorom analytických Národných správ o výsledkoch prieskumu verejnej mienky Eurobarometer č. 62-80 vypracovávaných pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Naozaj nemôže Rusko prehrať vojnu?

Veľmi často počúvam, že Rusko s Ukrajinou nemôže prehrať, lebo je to jadrová veľmoc, je niekoľkonásobne väčšie ako Ukrajina a ZSSR, za ktorého právneho nástupcu sa Ruská Federácia považuje, vyhral II. svetovú vojnu. Takže treba s Ruskom rokovať o mieri a ústupkoch. Pozrime sa na tieto tvrdenia bod po bode.

Navigácia