Osudný krok

Pred 66 rokmi napadli Hitlerove armády Sovietsky zväz. Rusko bolo na vojnu katastrofálne nepripravené, Stalinova paranoja, bedárska servilita jeho podriadených a hlúposť vojenských veliteľov spôsobili Rusku obrovské straty.

Paralelné histórie

Celá Európa je na rázcestí, cíti, že sa stáva svetovou poloperifériou a nevie si s tým poradiť. Možno by proti historickému fatalizmu potrebovala na začiatok wandyczovské paralelné dejiny.

Pamäť námestia

To námestie najprv nebolo. Bol len voľný priestor pred vnútornými hradbami mesta, ktorý nesmel byť zastavaný. Potom pribudol na jeho dolnej časti pred Laurinskou bránou Obilný trh, ale ten sa vtedy volal Getreidemarkt.