Peter Zajac

15 Článkov na stránke Späť na úvodnú stránku
Literárny vedec, absolvent slovakistiky a germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1989 spoluzakladateľ VPN, v rokoch 1989 – 1991 predseda Slovenského centra P. E. N., v rokoch 1991 – 1992 člen prezídia ČSAV. Je vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, prednášal slovakistiku na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Venuje sa literárnej teórii (Tvorivosť literatúry (1990), Pulzovanie literatúry (1993)) a politickej publicistike a esejistike (Päť rokov po (1994 – 1996), Sen o krajine (1996), Krajina bez sna (2004), 1+1 (spoluautorom je Fedor Gál, 2004)). V rokoch 1998 – 2001 a 2010 – 2012 bol poslancom NR SR. Od septembra 2001 je predsedom Správnej rady a zároveň prezidentom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.
Miroslav Cipár, Ľubomír Longauer, Rudolf Sikora, Vlado Kordoš, Iveta Radičová, Oľga Bartošíková, Ján Budaj a ďalší počas stretnutia v Umeleckej besede 19. novembra 1989. Foto – Peter Pochylý

Za Miroslavom Cipárom

November 1989 sa aj vďaka Mirovi Cipárovi vo významnej miere zakladá na kultúre a kultúrnosti. Kým bude existovať tento étos Novembra 1989, bude existovať aj jeho zmysel.

Za Olegom Pastierom

Zomrel Oleg Pastier (17. 4. 1952 – 15. 3. 2018), básnik, esejista, vydavateľ, časopisecký šéfredaktor a rozhlasový redaktor, editor viacerých zväzkov výnimočnej korešpondencie.

Odišiel Vladimír Petrík (1. marca 1929 – 19. novembra 2017)

V nedeľu 19. novembra zomrel literárny vedec Vladimír Petrík, literárny historik, znalec a zavätený komentátor súčasnej slovenskej literatúry, dlhoročný vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry (Literárnovedného ústavu) SAV, od vzniku spoľahlivý a vytrvalý člen poroty Ceny Dominika Tatarku v Konzervatívnom inštitúte Milana Rastislava Štefánika.

Píliť si pod sebou konár

Vláda si vpísala do Programového vyhlásenia, že „chce prekonať deliace čiary 90. rokov“ a že nastáva čas „historického kompromisu pravice a ľavice“. To znie pekne, otázne je len, čo to znamená.

Opozícia

retia vláda Roberta Fica je svojou podstatou rovnaká ako predošlé. Prvý raz po roku 1989 však znamená spoločnú vládu autokratických, nacionalistických a demokratických síl.

Protivlna

Koniec Schengenu, lebo o ňom hovoríme ako o začiatku rozpadu Európskej únie, nemusí nastať dekrétom. Fakticky sa už odohráva krokmi jednotlivých štátov, o ktorých sa ako vždy vraví, že sú dočasné.

Stredná Európa

Politickú elitu, ktorá si robí obchod z nešťastia iných, som si nezvolil. Ale nevybral som si ani zbabelú politickú elitu, ktorá sa nevie vzoprieť najnižším pudom a ako pavlovovský pes breše spoza plota na vlastný svet.

Navigácia