Píliť si pod sebou konár

Vláda si vpísala do Programového vyhlásenia, že „chce prekonať deliace čiary 90. rokov“ a že nastáva čas „historického kompromisu pravice a ľavice“. To znie pekne, otázne je len, čo to znamená.

Opozícia

retia vláda Roberta Fica je svojou podstatou rovnaká ako predošlé. Prvý raz po roku 1989 však znamená spoločnú vládu autokratických, nacionalistických a demokratických síl.

Opozícia

Mentálne dozrel na tretiu Ficovu vládu. Po čase príkrej polarizácie nedošlo k prirodzenej diferenciácii, ale k systému „všetci v jednom vreci“, ktorý zo slovenských dejín tak dobre poznáme.