Peter Zajac

15 Článkov na stránke Späť na úvodnú stránku
Literárny vedec, absolvent slovakistiky a germanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1989 spoluzakladateľ VPN, v rokoch 1989 – 1991 predseda Slovenského centra P. E. N., v rokoch 1991 – 1992 člen prezídia ČSAV. Je vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, prednášal slovakistiku na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Venuje sa literárnej teórii (Tvorivosť literatúry (1990), Pulzovanie literatúry (1993)) a politickej publicistike a esejistike (Päť rokov po (1994 – 1996), Sen o krajine (1996), Krajina bez sna (2004), 1+1 (spoluautorom je Fedor Gál, 2004)). V rokoch 1998 – 2001 a 2010 – 2012 bol poslancom NR SR. Od septembra 2001 je predsedom Správnej rady a zároveň prezidentom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Kto je u nás terorista?

Aj keď ostaneme triezvo pri zemi a nedáme sa ohlúpnuť čoraz divokejšími konšpiratívnymi teóriami ani manipuláciami ruskej mediálnej mašinérie a jej európskych a stredoeurópskych ozvien, je zrejmé, že dnešný konflikt prebieha ako rad navzájom súvisiacich problémov.

Ernest

Ústavné právo v Československu po roku 1948 v skutočnom význame neexistovalo, demokratické právne vedomie bolo v hlbokom mínuse. Výsadu byť ústavnými právnikmi novembra 1989 mali len nemnohí. Ernest Valko bol jedným z nich.

Opozícia

Mentálne dozrel na tretiu Ficovu vládu. Po čase príkrej polarizácie nedošlo k prirodzenej diferenciácii, ale k systému „všetci v jednom vreci“, ktorý zo slovenských dejín tak dobre poznáme.

Prezidenti

Každá doba si vyberá svojich prezidentov. V našich zemepisných šírkach nemajú veľkú výkonnú moc, ale môžu reprezentovať základné hodnoty spoločnosti a vytýčiť jej základné smerovanie.

Nemecko 25

Dňa 3. októbra 1990 sa zjednotilo Nemecko, rozdelené v dôsledku druhej svetovej vojny. Proces znovuzjednotenia bol dlho nepredstaviteľný. Nebol by možný bez pádu Berlínskeho múra a konca vyše štyridsaťročného sovietskeho panstva.

Paradoxy Ľudovíta Štúra

Vzťahy v generácii slovenských romantikov boli „produktom znesvárených, navzájom sa často ostrakizujúcich vzdelancov, ktorí svojich odporcov anatematizujú,“ ako to pekne napísal filozof Tibor Pichler.

Obscénnosť

Kotlebova obscénnosť poburuje svojou excesívnosťou a nehanebnosťou. Existuje však aj obscénnosť štátnej moci. Zažili sme ju pri pardonovanom únose prezidentovho syna, ktorému sa obscénne hovorilo amnestia.

O večnom mieri

Nevieme v tejto chvíli povedať, čo všetko môže dnešná a zajtrajšia vojna znamenať. Vieme však bezpečne, že čas večného mieru sa skončil.

Mal Huntington pravdu?

Všeličo z Huntingtonových teórií ostáva nejasné. V troch veciach sa však Huntington nemýlil. V tom, že pôjde o multipolárny, veľmi komplikovaný a neistý svet; že pôjde o svet zrážok; a že sa tieto zrážky budú odohrávať na civilizačných švoch.

Rozbíjači

Sila demokracie sa prejavuje schopnosťou brániť právny štát pred všetkými, čo spôsobujú jeho deštrukciu. To je vo veľkej miere vecou vlády, celej politickej a vzdelávacej elity. Tí namiesto toho prenechávajú priestor militantným extrémistom.

Grécky vrabec na streche

Grécko dnes túži po hrdom gréckom holubovi na streche a odmieta európskeho vrabca v hrsti. Chce byť súčasťou civilizovaného sveta, no zároveň sa nechce správať podľa jeho pravidiel, ale podľa starého byzantského vzorca.

Bratislava: Pokus o mesto

Bratislava ako opakujúci sa pokus o mesto neustále vzniká jeho novým ničením. Demokracia sa stáva pokračovaním komunistického pustošenia mesta. Lebo nad slobodou víťazí náš historicky zakódovaný pustošivý atavizmus.

Staronový svet

Vymývanie mozgov sa deje každodenne, nadprahovo, prahovo aj podprahovo. Len sa ten dnešný brainwashing odohráva vo fabrike na trolov.

Lásky čas

Noční vlci už zaliezli do nor, neboli to nevinní motorkári na výlete, ale Putinova kohorta, ktorá kolíkovala cestu pre vojenské konvoje.

Navigácia