Za Olegom Pastierom

Zomrel Oleg Pastier (17. 4. 1952 – 15. 3. 2018), básnik, esejista, vydavateľ, časopisecký šéfredaktor a rozhlasový redaktor, editor viacerých zväzkov výnimočnej korešpondencie.

Žil celý život na svoj spôsob, v disente aj v slobodnom svete, dlhý čas so svojou ženou Ľudkou. Nedal sa ovplyvniť nijakými zmenami počasia, ani tými politickými. Jeho svetom boli knihy, vydával ich v krásnom prebale pieskovej farby, ktorý sa stal jeho značkou, rovnakej ako časopis Fragment, ktorý je lahôdkou pre fajnšmekrov. Myslím, že okrem výberového príbuzenstva bol práve to dôvod, prečo uňho ľudia radi publikovali. Vydával knihy aj časopis Fragment do poslednej chvíle a možno len dúfať, že vo vydávaní budú pokračovať jeho následovníci.

Oleg Pastier vydával aj s Ľudkou v Konzervatívnom inštitúte Milana Rastislava Štefánika začiatkom nultých rokov nového storočia časopis Konzervatívne pohľady. Bola to pekná spolupráca a bolo mi ľúto, že sa musela z finančných dôvodov skončiť. Na pôde Konzervatívneho inštitútu sme sa stretli ešte raz. Pri stom výročí narodenia Dominika Tatarku dostal Oleg Pastier Cenu Dominika Tatarku, ktorú mu za to všetko, čo v živote urobil, právom patrila. Odteraz sa bude Oleg s Dominikom ako dvaja pútnici večnosťou spolu zhovárať o dobrých a pekných knižkách a pozerať s nadhľadom na náš mumraj.

Česť jeho pamiatke!

Navigácia