Keltský tiger varuje

Vzorec pracovnej regulácie je jednoduchý. Čím menej vládnej regulácie vo vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ je, tým vyššia fluktuácia pracovnej sily, a tým vyššia motivácia zamestnávateľov vytvárať nové pracovné miesta.