Reforma sociálneho štátu. Skúsenosti z vývoja sociálnej politiky v USA a možnosti ich uplatnenia na Slovensku

Analytici KI Peter Gonda a Michal Novota, ktorí v roku 2005 absolvovali výskmumnú cestu po USA, sa mali možnosť bližšie zoznámiť s praktickými výsledkami federálnej sociálnej reformy z roku 1996, teda decentralizovanými experimentmi v štátoch New York, Wisconsin a Colorado.

Jedným z výsledkov tejto osobnej skúsenosti je štúdia Michala Novotu mapujúca rast, pád a reformu sociálneho štátu v USA. Štúdia analyzuje vývoj a reformu sociálnej politiky v USA z roku 1996 ako príklad zlyhania sociálneho štátu. Autor analyzuje vybrané politické, sociálne, ekonomické a behaviorálne dopady tohto zlyhania spojené s nadmerným rastom vlády, vytláčaním prirodzených spoločenských inštitúcií a ich zmyslu pre dobrovoľnú solidaritu. Snaží sa obhájiť presvedčenie, že sociálny štát nie je z dlhodobého hľadiska schopný zabezpečiť plnenie cieľov sociálnej politiky, vytvára závislosť na sociálnej podpore a plytvá verejnými zdrojmi. Autor tiež analyzuje pozadie úspechu aktivačného programu Wisconsin Works a súkromnej firmy America Works, poskytujúcej služby zamestnanosti na komerčnej báze. Výsledky týchto skúseností aplikuje pri návrhoch riešení dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku.


Štúdia Reforma sociálneho štátu je voľne dostupná vo formáte PDF tu.

Navigácia