Peter Gonda: Zásahy štátu a centrálne prerozdeľovanie čoraz viac podkopávajú prosperitu a slobodu

Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, v rozhovore pre TREND hovorí o aktuálnych problémoch a rizikách rastúceho rozsahu a vplyvu štátu a iných administratívnych jednotiek a o dôležitosti civilizačných základov dnešnej spoločnosti.

Posunula sa spoločnosť za poslednú dekádu bližšie k centrálnemu riadeniu?

Áno, na Západe aj u nás sa postupne posilňujú právomoci a zasahovania politikov a technokratov do životov ľudí, čo podľa mňa podkopáva civilizačné základy bezprecedentne úspešných spoločností.

Odkláňame sa totiž od princípov a spoločenských inštitúcií trhového kapitalizmu s univerzálnymi pravidlami slobodnej spoločnosti, vďaka ktorým funguje civilizácia a žijeme v historicky najlepších časoch. Tieto princípy a inštitúcie tak stoja na slobodnom konaní spolupracujúcich ľudí v mantineloch ich zodpovednosti a všeobecných pravidiel.

Akým mechanizmom sa tento odklon deje?

Čoraz viac sa presadzujú zmutované formy a prvky socializmu a iné myšlienky a podoby kolektivizmu, zaobalené najmä v centrálnych prerozdeľovacích a intervenčných schémach. Považujem to za veľmi nebezpečné smerovanie. Pílime si tým pod sebou civilizačný konár a podkopávame dosiahnutú prosperitu a slobodu – hoci aj dnes nedostatočnú a nimi obmedzenú.

Sú viditeľné aj následky takéhoto konania?

Dôsledkami sú dnes napríklad potlačenie finančnej a inej osobnej zodpovednosti, menej reálneho podnikania, viac mentality nárokovateľnosti a závislosti od štátu a nafukujúce sa dlhové pasce. Rozmáhajúci sa centrálny plánovač a regulátor totiž sníma z podnikajúcich aj nepodnikajúcich ľudí  viac z ich zodpovednosti a nahrádza ju svojimi kompetenciami, prepojeniami s nimi a finančnou a regulačnou záťažou.

Sú súčasné riešenia v čase pandémie COVID-19 problémom pre budúcnosť?

Sú rizikom posunu k dlhodobému nárastu štátu a koncentrácii moci. História potvrdzuje, že reálne alebo deklarované krízy bývajú zámienkou na dlhodobé posilnenie právomocí politikov a nárast rozsahu a vplyvu štátu. Ekonomický historik Robert Higgs to opísal v knihe Crisis and Leviathan ako západkový efekt vládnych opatrení. Najvýraznejšie sa to prejavilo niekoľko desaťročí po Veľkej hospodárskej kríze a v určitej miere aj po finančnej kríze v roku 2008.

Viac nájdete v týždenníku TREND zo dňa 28. februára 2021 tu.

Navigácia