Ako skutočne funguje švédsky trh práce

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave organizoval na jej pôde dňa 6. júna 2023 prednášku o tom, ako skutočne funguje švédsky trh práce. Prednášala Charlotta Stern, riaditeľka Ratio a profesorka sociológie na Štokholmskej univerzite.

Charlotta Stern

Odporúčame aj prednášku Daniela Kleina v Bratislave:

Fotogaléria:

O prednášajúcej: Charlotta Stern je výkonnou riaditeľkou súkromného výskumného inštitútu v Štokholme Ratio a profesorkou sociológie organizácií a trhov práce na Štokholmskej univerzite.

V Ratio vedie výskum trhu práce zameraný najmä na švédsky trh práce. Je spoluautorkou knihy z roku 2021 Den svenska modellens framtid (Budúcnosť švédskeho modelu trhu práce). Keďže inštitút Ratio je zacielený na domáci výskum, tak väčšina jej ostatných prác je publikovaných po švédsky. V angličtine publikovala esej How the Swedish labor market really works (Ako v skutočnosti funguje švédsky trh práce), recenzie článkov o prísnej švédskej legislatíve na ochranu zamestnanosti a jej nezamýšľaných dôsledkoch a esej o tom, prečo by vo švédskych kolektívnych zmluvách malo byť viac priestoru pre lokálne rozhodovanie.

Spolu s kolegami z katedier psychológie a pedagogiky Štokholmskej univerzity vyučuje a koordinuje program o ľudských zdrojoch.

Pred pôsobením v Ratio venovala celú svoju kariéru na práci na Štokholmskej univerzite. Titul PhD. obhájila v roku 1999 dizertáciou obsahujúcou úvahy o šírení a konkurencii sociálnych hnutí. V roku 2000 odišla do Institutet för social forskning (Ústav sociálneho výskumu), kde pracovala na otázkach sociálnej stratifikácie na trhu práce. Na Katedru sociológie sa vrátila v roku 2009. Počas svojho profesijného života študovala a skúmala rôzne témy, zväčša súvisiace s prácou, organizáciami a trhmi práce, ale publikovala aj štúdiu o združeniach majiteľov snežných skútrov na švédskom severe a kritiku genderovej sociológie.

Vybrané online dostupné texty týkajúce sa témy jej prednášky:

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom prednášky

Navigácia