České století

Odporúčame cyklus České století, ktorý pripravila a vysiela Česká televize. Séria autorsky spracovaných televíznych drám sa vracia ku kľúčovým udalostiam nielen českých, ale i československých dejín (1918-1992) z pohľadu ich hlavných aktérov.