Hansjörg Klausinger: Dôležitosť Hayekových objavov pre 21. storočie

Hansjörg Klausinger na prednáške v Bratislave

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci s partnermi organizoval dňa 24. júna 2019 v Bratislave ďalšiu z cyklu prednášok Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/.

Na tému Dôležitosť Hayekových objavov pre 21. storočie prednášal Hansjörg Klausinger, emeritný profesor ekonómie Viedenskej univerzity ekonómie a podnikania

Moderoval Peter Gonda, riaditeľ Kozervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Pozrite si videozáznam, prezentáciu a fotogalériu z prednášky.

Úvodné slovo Petra Gondu
Prednáška Hansjörga Klausingera
Preznetácia Hansjörga Klausingera
Diskusia po prednáške

O Hansjörgovi Klausingerovi

Hansjörg Klausinger
emeritný profesor ekonómie Viedenskej univerzity ekonómie a podnikania

Hansjörg Klausinger je emeritný profesor ekonómie Viedenskej univerzity ekonómie a podnikania. Na tejto univerzite pôsobil od roku 1976 do roku 2018 v rôznych pozíciách, napríklad od roku 1992 ako profesor a v rokoch 2004  až 2008 ako riaditeľ Akademického úseku pre politickú ekonómiu, medzinárodnú ekonómiu a rozvoj. Od roku 2008 je zároveň členom Institute for Labor Economics. Okrem toho bol v rokoch 2001 a 2002 hosťujúcim výskumníkom  (Schumpeter Fellow) na Harvardskej univerzite, v roku 2008 Senior Research Fellow na Duke University a v máji 2019 hosťujúcim vedeckým pracovníkom na George Mason University.

Hlavnými oblasťami výskumu profesora Klausingera sú rakúska ekonómia a dejiny ekonomického myslenia 20. storočia, v poslednej dobe so zameraním na dielo Friedricha Augusta von Hayeka. Je editorom dvoch kníh z rady Hayekových zobraných diel v anglickom jazyku o hospodárskych cykloch (Collected Works of F.A. Hayek, Business Cycles I, Business Cycles II) a dvoch v nemeckom jazyku (F.A. Hayek, Geld und Konjunktur. Band I: Frühe und unveröffentlichte Schriften, 1924–1931, F.A. Hayek, Geld und Konjunktur. Band II: Schriften, 1929–1969) o monetárnej teórii a teórii hospodárskeho cyklu (Tübingen 2015, 2016). V súčasnosti pracuje spoločne s Bruceom Caldwellom na dvojzväzkovom životopise F. A. Hayeka. Vydanie prvého tohto zväzku sa očakáva do roku 2020 vo vydavateľstve University of Chicago Press.

Hansjörg Klausinger je autorom mnohých článkov vo vedeckých časopisov, napríklad o rakúskom ekonómovi Hansovi Mayerovi v History of Political Economy 2015 a o rakúskej škole a akademickom antisemitizme na Viedenskej univerzite v Atlantic Economic Journal 2014. Jeho najnovšie publikácie sa týkali histórie Rakúskeho inštitútu pre výskum hospodárskeho cyklu a Rakúskej ekonomickej asociácie. Profesor Klausinger je tiež členom redakčnej rady časopisov HOPE, EJHET a HEI.

Vybrané texty Hansjörga Klausingera

Fotogaléria:

Ďakujeme partnerom CEQLS za podporu

Navigácia