Prednáška CEQLS | Gunther Schnabl: Inflácia a iné dôsledky menovej politiky Európskej centrálnej banky

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizoval v Bratislave dňa 23. mája 2022 ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Gunther Schnabl hovoril na aktuálnu tému inflácie.

Videozáznam a prezentáciu z prednášky nájdete nižšie.

Fotogaléria

Podporte naše aktivity

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom prednášky

Gunther Schnabl

Profesor hospodárskej politiky a medzinárodnej ekonómie na Univerzite Lipsko

Gunther Schnabl je profesor hospodárskej politiky a medzinárodnej ekonómie na Univerzite Lipsko a vedúci výskumník vo Výskumnom ústave Flossbach von Storch Research Institute.

Gunther Schnabl získal titul PhD na Univerzite Tübingen. Bol externým výskumníkom na Stanford University, na Univerzite Tokio, Katolíckej univerzite v Leuvene a aj vo viacerých centrálnych bankách, napríklad v Deutsche Bundesbank či Federal Reserve Bank v New Yorku. Predtým, ako sa stal profesorom na Univerzite Lipsko, bol poradcom v Európskej centrálnej banke.

Vo svojom výskume sa zameriava na monetárnu politiku, výmenné kurzy a japonskú ekonomiku. Publikoval v mnohých medzinárodných karentovaných časopisoch. Podľa rebríčka ekonómov Frankfurter Allgemeine Zeitung je jedným z najvplyvnejších nemeckých ekonómov. V najnovšej knihe Japans Banken in der Krise opisuje ekonomické a spoločenské dôsledky tridsať rokov trvajúcej politiky nízkych úrokových sadzieb v Japonsku.

CV Gunthera Schnabla

Vybrané online dostupné texty Gunthera Schnabla, týkajúce sa témy jeho prednášky:

Navigácia