David Friedman: Ekonómia, právo a sloboda

Na pozvanie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) a Slovak Students for Liberty (SSFL) prišiel na Slovensko výnimočný hosť: renomovaný americký ekonóm a právny teoretik David Friedman a v Bratislave dňa 26. apríla 2022 prednášal v rámci cyklu CEQLS na tému Ekonómia, právo a sloboda.

David Friedman

Emeritný profesor, School of Law, Santa Clara University (USA)

David Friedman je akademický ekonóm a právny teoretik s doktorátom z fyziky, ktorý je po dvadsiatich troch rokoch vyučovania na Santa Clara University School of Law na dôchodku. Vo svojom výskume sa zameriava na rôzne aspekty práva a ekonómie, alternatívne právne systémy, ako aj na ďalšie oblasti, napríklad historické perspektívy slobody, počítačové technológie, zločin a súkromie. Vyše päťdesiat rokov sa tiež podieľa na činnosti Spoločnosti tvorivého anachronizmu.

Je autorom niekoľkých kníh o teórii cien, ekonomickej analýze práva, dôsledkoch budúcich technológií, právnych systémoch, princípoch ekonómie a o libertariánskej ekonómii a filozofii. Napríklad v prvej knihe, The Machinery of Freedom: Guide to a Radical Capitalism (1973), prezentuje spôsob, ako by mohla fungovať spoločnosť s vlastníckymi právami a bez vlády. V nej, ako aj inde, ponúka konzekvenciálnu obhajobu slobody a libertarianizmu. Svoj pohľad na ekonomickú analýzu práva prináša v knihe Law’s Order: What Economics Has to Do with Law and Why It Matters (2000) a v poslednej knihe, Legal Systems Very Different from Ours (2019), opisuje právne systémy od periklovských Atén po súčasné systémy Amišov a Rómov.

Je tiež autorom mnohých odborných článkov a iných textov, publikovaných napríklad vo vedeckých časopisoch Journal of Law and Economics, Journal of Political Economy, Journal of Legal StudiesAmerican Economic Review.

David Friedman je zároveň autorom troch románov, jedného publikovaného komerčne a dvoch publikovaných na vlastné náklady. Okrem toho s manželkou napísali a na vlastné náklady vydali stredovekú a renesančnú kuchársku knihu a knihu o ich hobby súvisiacom s dejinami voľnočasových aktivít.

Mnohé z jeho prác, vrátane odborných článkov, esejí a plného znenia niektorých kníh, sú k dispozícii na jeho webovej stránke: www.daviddfriedman.com.

CV Davida Friedmana

Vybrané online dostupné texty Davida Friedmana, týkajúce sa témy jeho prednášky:

Law’s Order: What Economics Has to Do with Law and Why It Matters

The Machinery of Freedom, part III

Anarchy and Efficient Law

Law and Economics: What and Why

Vybrané videá:

What Does Economics have to do with Law

Application of Economic Analysis to the Law

Law Enforcement without State

Freud Law: Private and Decentralized

Právo bez státu: decentralizované a soukromé právní systémy

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom prednášky

Fotogaléria:

Navigácia