Stefan Kolev: Nemecký ekonomický model: minulosť a súčasnosť

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika organizoval dňa 20. apríla 2022 ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Tentoraz bol naším hosťom Stefan Kolev, profesor politickej ekonómie na Univerzite aplikovaných vied v Zwickau.

Pozrite si videozáznam a prezentáciu nášho hosťa.

Stefan Kolev

Profesor politickej ekonómie, Univerzita aplikovaných vied v Zwickau

Stefan Kolev je profesor politickej ekonómie na Univerzite aplikovaných vied v Zwickau a zástupca riaditeľa na Inštitúte Wilhelma Röpkeho v Erfurte. V roku 2015 bol medzi zakladajúcimi členmi Siete NOUS pre konštitucionálnu ekonómiu a spoločenskú filozofiu vo Freiburgu. Je členom poradného zboru Aliancie pre sociálne trhovú ekonomiku v Tübingene a mentor študentov v Nadácii Friedricha Naumanna za slobodu. Je aj výskumníkom Hamburského ústavu pre medzinárodnú ekonomiku (HWWI).

Vo svojom výskume sa zameriava na dejiny nemeckojazyčného ekonomického myslenia, najmä na ordoliberalizmus, rakúsku ekonomickú školu a nemeckú historickú školu. Venuje sa aj konštitucionálnym a inštitucionálnym prístupom k ekonómii a ekonomickej sociológii, najmä v tradícii Maxa Webera. Je spoluzostavovateľom ORDO Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft (Ročenka ORDO pre hospodársky a spoločenský poriadok) a Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch (Žurnál kontextuálnej ekonómie – Schmollerova ročenka).

Stefan Kolev získal PhD z ekonómie na Univerzite v Hamburgu, kde predtým získal tituly z ekonómie a firemného manažmentu. V roku 2009 bol externým výskumníkom v Bulharskej národnej banke. V rokoch 2016 až 2017 a 2019 až 2020 strávil študijné semestre v Center for the History of Political Economy na Duke University a v Ostrom Workshop na Indiana University Bloomington v USA.

CV Stefana Koleva

Vybrané online dostupné texty:

Viac k publikačnej činnosti Stefana Koleva tu.

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom prednášky

Fotogaléria:

Navigácia