Prednáška zrušená | Stefan Kolev: Nemecký ekonomický model: minulosť a súčasnosť

Je nám to ľúto, ale prednáška sa dňa 18. novembra 2021 v Bratislave neuskutoční, keďže náš hosť musel svoju účasť kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii odrieknuť.

Kedy: štvrtok 18. novembra 2021 od 18.00 hod. do 20.00 hod.

Kde: Crowne Plaza Hotel Bratislava (sála LONDON), Hodžovo nám. 2, Bratislava (lokalizácia podľa mapy tu)

ZMENA MIESTA KONANIA: Sheraton Bratislava Hotel (sála Ballroom), Pribinova 12 (Eurovea), Bratislava, (lokalizácia podľa mapy tu)

Registrácia účastníkov:
Záujem o účasť na prednáške potvrďte najneskôr v stredu 17. novembra 2021 prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý je dostupný tu.

Prednáška sa neuskutoční:

Je nám to ľúto, ale prednáška sa dňa 18. novembra 2021 v Bratislave neuskutoční, keďže náš hosť musel svoju účasť kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii odrieknuť.

Účasť na prednáške nie je podmienená zaplatením poplatku, počet miest je však obmedzený, prihlásenie sa vopred je nutné.

Prednáška sa uskutoční v režime „O“, teda len pre zaočkovaných, tento režim považujeme za najbezpečnejší pre všetkých zúčastnených.

Režim „O“ znamená, že – pokiaľ ide o počet účastníkov – vstup na hromadné podujatie je limitovaný len celkovou kapacitou sály, a tiež preukázaním sa potvrdením o očkovaní (digitálnym COVID preukazom EÚ alebo papierovým s QR kódom), spĺňajúc niektoré z nasledovných kritérií:

14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny,
• 21 dní po jednodávkovej vakcíne,
• 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny, ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami.

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom je povinné. Sedenie v sále bude šachovnicové.

Stefan Kolev

Profesor politickej ekonómie, Univerzita aplikovaných vied v Zwickau

Stefan Kolev je profesor politickej ekonómie na Univerzite aplikovaných vied v Zwickau a zástupca riaditeľa na Inštitúte Wilhelma Röpkeho v Erfurte. V roku 2015 bol medzi zakladajúcimi členmi Siete NOUS pre konštitucionálnu ekonómiu a spoločenskú filozofiu vo Freiburgu. Je členom poradného zboru Aliancie pre sociálne trhovú ekonomiku v Tübingene a mentor študentov v Nadácii Friedricha Naumanna za slobodu. Je aj výskumníkom Hamburského ústavu pre medzinárodnú ekonomiku (HWWI).

Vo svojom výskume sa zameriava na dejiny nemeckojazyčného ekonomického myslenia, najmä na ordoliberalizmus, rakúsku ekonomickú školu a nemeckú historickú školu. Venuje sa aj konštitucionálnym a inštitucionálnym prístupom k ekonómii a ekonomickej sociológii, najmä v tradícii Maxa Webera. Je spoluzostavovateľom ORDO Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft (Ročenka ORDO pre hospodársky a spoločenský poriadok) a Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch (Žurnál kontextuálnej ekonómie – Schmollerova ročenka).

Stefan Kolev získal PhD z ekonómie na Univerzite v Hamburgu, kde predtým získal tituly z ekonómie a firemného manažmentu. V roku 2009 bol externým výskumníkom v Bulharskej národnej banke. V rokoch 2016 až 2017 a 2019 až 2020 strávil študijné semestre v Center for the History of Political Economy na Duke University a v Ostrom Workshop na Indiana University Bloomington v USA.

CV Stefana Koleva

Vybrané online dostupné texty:

Viac k publikačnej činnosti Stefana Koleva tu.

Ďakujeme partnerom a mediálnym partnerom prednášky

Navigácia