F. A. Hayek – mysliteľ pre každé storočie

Peter Boettke v knihe, ktorú v preklade vydal KI, vysvetľuje aktuálnosť myšlienok Friedricha Hayeka a vyvracia mýty o nich.