F. A. Hayek – mysliteľ pre každé storočie | teraz v akciovej cene 10 eur

Peter Boettke v knihe, ktorú v preklade vydal KI, vysvetľuje aktuálnosť myšlienok Friedricha Hayeka a vyvracia mýty o nich.