Stefan Kolev: Nemecký ekonomický model: minulosť a súčasnosť

KI organizoval dňa 20. apríla 2022 ďalšiu z cyklu prednášok CEQLS. Tentoraz bol naším hosťom Stefan Kolev, profesor politickej ekonómie na Univerzite aplikovaných vied v Zwickau.