Dana Feketeová

0 Článkov na stránke Späť na úvodnú stránku
Absolvovala vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor sociológia. V rokoch 1994 – 1996 pracovala ako tajomníčka v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Od septembra 1998 do marca 1999 pracovala v pozícii výskumného pracovníka v Medzinárodnom stredisku pre štúdium rodiny. V období marec 1999 až jún 2001 pôsobila na tlačovom oddelení Demokratickej strany. V Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika pracuje od júna 2002 v pozícii projektového manažéra.
Navigácia