Démon súhlasu a Panna zázračnica opäť v predaji!

Démon súhlasu a Panna zázračnica – sú ďalšie diela Dominika Tatarku, ktorého meno nesie i literárna cena udeľovaná každoročne KI – ktoré vyšli v reedícii vydanej kníhkupectvom Artforum.

Démon súhlasu

Démon súhlasu (spolu s „rozprávkou“ O vládcovi Figurovi) bol dôležitým textom v čase svojho vzniku a knižného vydania a je – ako to už pri ozajstným prózach býva – dôležitý aj dnes. Lebo aj teraz je svet plný figúrok, ktoré ostošesť, zaštítené ochranou stáda a bez schopnosti predvídať a mať zásady, súhlasia s hocičím. Figúrka je nebezpečný človek, pretože si myslí, že za nič nemôže, že tamhore vyššie sú činitelia, ktorí za neho myslia, rečnia, plánujú, za neho rozhodujú, za neho nesú zodpovednosť… No a tade – vedie cesta priamo do pekla.

Viac o knihe a možnosť objednať si ju nájdete na webstránke Artfora tu.

Panna zázračnica

Kultová kniha, napísaná sugestívnym jazykom, o hľadaní identity skupiny mladých ľudí uprostred druhej svetovej vojny. Bratislavské romantické zákutia a príbeh, v ktorom sa všetko sústredí okolo tajomnej Anabelly, dievčiny, múzy a Panny Zázračnice.

Viac o knihe a možnosť objednať si ju nájdete na webstránke Artfora tu.

Dominik Tatarka Prútené kreslá Artforum 2009


Meno Dominika Tatarku nesie i cena, ktorú udeľuje Porota Ceny Dominika Tatarku a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.

Cena Dominika Tatarku je považovaná za najprestížnejšie slovenské literárne ocenenie a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Navigácia