Dominik Tatarka zomrel pred 20 rokmi

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej kultúry druhej polovice 20. storočia, najvýraznejšia spisovateľská disidentská osobnosť na Slovensku v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, spisovateľ Dominik Tatarka zomrel pred 20 rokmi, 10. mája 1989 (viac v správe TASR tu).

Pri príležitosti spomínaného výročia vychádza pod názvom Ešte s vami pobudnúť. Spomínanie na Dominika Tatarku kniha spomienkových textov a esejí o Dominikovi Tatarkovi, ktorá dokumentuje stretnutie Tatarkových priateľov v Štúdiu S pri príležitosti piateho výročia jeho smrti. Je spestrená reprezentatívnym výberom portrétnych fotografií Dominika Tatarku (viac o knihe napr. tu).

Zároveň vo vydavateľstve Artforum vychádza kniha Dominika Tatarku Prútené kreslá. Tatarka aj v Prútených kreslách, ako v každom svojom diele spieva o slobode. Jeho hrdina, Bartolomej, prichádza študovať do Paríža, do krajiny, ktorá bude mať podiel na strate slobody v jeho vlastnej zemi. (Mníchov 1938). Hoci to hrdinovi pridáva na úzkostiach a pocite štvanca, ktorý tiež cítiť v stiahnutom hrdle príbehu Bartolomeja Slzičku, napriek tomu sú Prútené kreslá očarujúcim volaním po porozumení, po kontakte, po schopnosti rozumieť si s cudzím, iným svetom. A spolu s láskou, ktorú Tatarka chápe ako uskutočnenie ľudskej túžby žiť pre druhého, je táto schopnosť ľudí odovzdávať sa druhým najväčším božstvom tu).

Dominik Tatarka Prútené kreslá Artforum 2009

Prútené kreslá: Spomínačky na dielo (a život) Dominika Tatarku – 13.5. v bratislavskom Artfore

Vážení priatelia, srdečne Vás pozývame na spomienkové podujatie, ktoré sa uskutoční k 20. výročiu úmrtia Dominika Tatarku

Kedy? 13. máj 2009 od 19:00 hod.

Kde? kníhkupectvo Artforum, Kozia 20, Bratislava účasť prisľúbili:

Desanka Tatarková, Iva Mojžišová a Albert Marenčin st. moderuje:

Juraj Kušnierik


Meno Dominika Tatarku nesie i cena, ktorú udeľuje Porota Ceny Dominika Tatarku a Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika.

Cena Dominika Tatarku je považovaná za najprestížnejšie slovenské literárne ocenenie a je určená autorovi za výnimočné dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku. Cena sa udeľuje od roku 1995, vždy za knihu, ktorá vyšla v predchádzajúcom roku.

Navigácia