Generálna prokuratúra ignorovaním petície porušila zákon

Vážený pán generálny prokurátor, listom zo dňa 28.12.2009 odoslaným dňa 31.12.2009 odpovedala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na našu Petíciu k posudku prof. Labaša v kauze Hedviga Malinová. Generálna prokuratúra SR vo svojej odpovedi uvádza, že na základe § 2 odsek 6 Trestného poriadku sa nebude zaoberať predmetnou petíciou. Ako členovia petičného výboru sme presvedčení, že ak aj Generálna prokuratúra SR nemá v trestnom konaní prihliadať na obsah petícií, je podľa zákona o petičnom práve povinná petíciu vybaviť a výsledok vybavenia petície oznámiť. Podstatné sú však pre nás ako občanov tri kľúčové fakty: 1. Posudok prof. Labaša je nedôveryhodný, ako to dokazujú mnohé fakty ako aj svojvoľné narábanie prof. Labaša s uvádzaním spolupracovníkov, ktorí sa verejne vyjadrili, že na posudku nespolupracovali. Posledne ich potvrdilo aj kvalifikované zistenie röntgenológa na základe záznamu CT vyšetrenia Hedvigy Malinovej z 25. 8. 2006, ktoré jednoznačne konštatuje opuch podkožných štruktúr mäkkých častí jej tváre. 2. V máji 2009 oznámil námestník generálneho prokurátora Ctibor Košťál, že prokuratúra plánuje prípad uzavrieť do konca augusta 2009. Vrátenie Znaleckého posudku prof. Labašovi na dopracovanie znamená ďalšie predlžovanie kauzy. Pritom odkladanie a zdržovanie prípadu dlhodobo poškodzuje Hedvigu Malinovú ako občianku Slovenskej republiky, ktorú sa vyšetrovacie orgány pokúšajú prekvalifikovať z obete prepadnutia na klamárku a vinníčku. 3. Takýto postup Generálnej prokuratúry SR vzbudzuje odôvodnené podozrenie, že koná pod politickým nátlakom, keďže za výklad, že Hedviga Malinová klamala, sa plnou váhou postavili najvyšší vládni činitelia. Vážený pán generálny prokurátor, žiadame Vás, aby ste urýchlene rozhodli o kauze Hedvigy Malinovej. V opačnom prípade sa vystavujete hrozbe, že Vaše konanie bude verejnosť chápať ako krytie vysokých politických činiteľov, odporujúce povinnostiam Generálnej prokuratúry SR.

S pozdravom

Egon Gál

Martin Mojžiš

Peter Zajac

Ondrej Dostál

V Bratislave dňa 12. januára 2010.

Mediálne výstupy:

12. január 2010

SME.sk/TASR: Zajac: Generálna prokuratúra vedome zdržuje kauzu Malinová (+ video)

Súvisiace výstupy:

3. november 2009

KI: Podporte petíciu k posudku prof. Labaša v kauze Hedviga Malinová

27. november 2009

KI: Podporte petíciu k posudku prof. Labaša v kauze Hedviga Malinová na change|net.sk

4. december 2009

KI: Petíciu k posudku prof. Labaša už podpísalo vyše 1 800 ľudí a cez internet podporilo 644

Navigácia