HESO: Ekonomické a sociálne opatrenia na Slovensku 2008

V rámci projektu Hodnotenia ekonomických a sociálnych opatrení (HESO), ktorý realizuje Inštitút INEKO, sa vyjadrujú analytici a ekonómovia (medzi nimi i ekonóm KI Peter Gonda) a ďalší odborníci (právnici, sociológovia, politológovia, odborní žurnalisti, podnikatelia, zástupcovia stavovských organizácií, akademickej obce a tretieho sektora) k opatreniam vlády.

INEKO vydalo súhrnné hodnotenie opatrení za rok 2008 v publikácii, ktorú nájdete vo formáte PDF tu.

Publikácia Ekonomické a sociálne opatrenia na Slovensku 2008 obsahuje popis a hodnotenie vybraných dôležitých a/alebo zaujímavých ekonomických a sociálnych opatrení roka 2008, ktoré boli predmetom hodnotenia 80 odborníkov pôsobiacich na Slovensku, ako aj v zahraničí. Z ich hodnotení je možné vyčítať, ktoré opatrenia vnímajú ako prospešné pre sociálno-ekonomický rozvoj Slovenska, a ktoré sú podľa nich naopak brzdou tohto procesu.

Navigácia