Hromadná pripomienka počinom roka 2018

Hromadná pripomienka proti zavedeniu dane z poistenia bola v rámci SIBAF® Award ocenená ako „počin roka“.

Priamo počas odovzdávania ocenení SIBAF® Award, ktoré sa konalo dňa 18. októbra 2018 v Bratislave, prebehlo hlasovanie v kategórii Počin roka. Zámerom tejto kategórie bolo odmeniť a vyzdvihnúť aktivity, ktoré prispeli k transparentnosti, zvýšeniu (úrovne) vzdelávania laickej a odbornej verejnosti, publikačnej činnosti v oblasti poistného trhu na Slovensku. Prítomní účastníci SIBAF® fóra 2018 online hlasovaním rozhodli, že počinom roka 2018 sa stala Hromadná pripomienka proti zavedeniu dane z poistenia.

Hromadnú pripomienku iniciovali v januári 2018 Ondrej Dostál, poslanec NR SR, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS), Radovan Ďurana, analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, (KI), Martin Mlýnek, podpredseda OKS, Jozef Dúcky, Predseda rady Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA), Mária Kamenárová, podpredseda rady SSA, Dušan Sloboda, analytik KI, Ivan Kuhn, analytik KI, Radovan Kazda, vydavateľ ako zástupcovia verejnosti. Podporilo ju 1196 podporovateľov. Ďakujeme Vám.

Navigácia