Hromadná pripomienka proti zmenám v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Súčasťou navrhovanej novely sú okrem iného aj také zmeny zákonov, ktoré:

1. na určitý presne stanovený čas umožnia sporiteľom v II. pilieri dôchodkového sporenia tento pilier opustiť a nechať si vyplatiť doteraz uhradené príspevky,

2. zrušia maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne a DSS,

3. zrušia platbu štátu do II. piliera dôchodkového poistenia za rodičov na materskej dovolenke a osoby, ktoré poberajú príspevok na opatrovanie.

Táto hromadná pripomienka smeruje k vypusteniu týchto troch zmien z návrhu zákona. Dočasné zdobrovoľnenie vstupu do II. piliera dôchodkového poistenia nemá za cieľ zaviesť dobrovoľnosť ako princíp, ale má slúžiť na to, aby sa čo najväčšia skupina sporiteľov v II. pilieri vrátila do prvého piliera a svojimi odvodmi pomohla kryť deficit Sociálnej poisťovne, vznikajúci v I. pilieri.

Dôkazom je aj lákanie sporiteľov na výplatu usporených prostriedkov v hotovosti, pričom ide o prostriedky, určené na zabezpečenie ich dôchodkov a nie na priamu spotrebu ešte pred riadnym, či mimoriadnym odchodom na dôchodok. Výrazná zmena pravidiel krátko po zavedení II. piliera dôchodkového poistenia pri tak dlhodobom projekte, akým II. pilier dôchodkového poistenia nepochybne je, môže pôsobiť negatívne aj na vývoj poistných fondov a tým poškodiť sporiteľov v II. pilieri, ktorí sa rozhodnú v sporení pokračovať.

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne je, rovnako ako zrušenie odpočítateľných položiek zo základu dane, trestom pre tých, ktorí sa svojou aktivitou snažia zabezpečiť si lepší život. Takéto opatrenie má snahu zvýšiť príjmy Sociálnej poisťovne, jeho efekt ale bude minimálny, pretože skupiny obyvateľov, ktoré majú z pohľadu takýchto snáh skutočne „zaujímavé“ príjmy, si dokážu ich vyplácanie „optimalizovať“ tak, že sa ich toto opatrenie prakticky nedotkne. Dotkne sa ale výrazne strednej vrstvy zamestnancov, ktorá je v pozícii, kde sa podobná „optimalizácia“ nedá uskutočniť a je teda opäť veľmi pochybné tvrdenie, že toto opatrenie sa týka len tých, ktorým neuberie výraznú časť príjmu.

Aj samotné ministerstvo v dôvodovej správe k návrhu zákona priznáva, že toto opatrenie môže mať negatívny dopad na vývoj zamestnanosti, čo by opäť výraznejšie zaťažilo už aj tak deficitnú Sociálnu poisťovňu. Nepochopiteľným je aj to, že vláda, ktorá má vo svojom programovom vyhlásení vetu: „Vláda považuje za základnú povinnosť štátu aktívnu podporu rodín, s dôrazom na mladú rodinu a vytváranie podmienok na jej založenie.“, navrhovaným vyňatím určitých skupín občanov prakticky trestá rodičov na materskej dovolenke a ľudí, ktorí opatrujú ťažko zdravotne postihnuté osoby odopretím možnosti sporiť si na dôchodok v II. pilieri a núti túto skupinu občanov k plnej závislosti od štátneho dôchodku, ktorého výška je vzhľadom na pokračujúcu a neriešenú krízu priebežného systému dôchodkového zabezpečenia veľmi neistá.

Dá sa povedať, že navrhované opatrenie ide priamo proti programovému vyhláseniu vlády a je výrazne antisociálne, keďže nezlepšuje, ale priam zhoršuje podmienky pre mladých ľudí, ktorí si chcú založiť rodinu. Navyše, ako sa uvádza nižšie v odôvodnení hromadnej pripomienky, je tu podozrenie na protiústavnosť takéhoto opatrenia porušením rovnosti občanov v práve na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Obsahom tejto hromadnej pripomienky je návrh vypustiť z novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov tie ustanovenia, ktoré by znamenali likvidáciu starobného dôchodkového sporenia v jeho podstate a dnes platných medziach a rozsahu, vypustenie ustanovení o zrušení maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne a vypustenie ustanovení, ktoré vynímajú osoby na invalidnom dôchodku, matky na materskej dovolenke, ako aj opatrovateľov odkázaných osôb z okruhu poistencov, za ktorých do II. piliera dôchodkového poistenia platí príspevky štát.

Preto sa na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny obraciame s hromadnou pripomienkou, ktorú môžete podporiť do 23. júla 2007 i Vy, pričom jej znenie nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Radovan Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Silvester Bizoň, Stála konferencia občianskeho inštitútu

Tibor Takáč, Občianska konzervatívna strana

Richard Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Juraj Karpiš, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Ďakujeme. Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

Juraj Petrovič, Hlaváčikova 35, 841 05 Bratislava

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava

Radovan Ďurana, Nábrežná 3/26, 038 61 Vrútky

Peter Gonda, Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava

Mediálne výstupy:

10. júl 2007

HNonline/SITA: OKS k Tomanovej novele iniciovalo hromadnú pripomienku

blog.sme.sk: Juraj Petrovič: Mars útočí!

11. júl 2007

SME: K Tomanovej novele iniciovali hromadnú pripomienku

23. júl 2007

HNonline/SITA: Nasporené peniaze z druhého piliera sa vyberať nebudú

aktuálne.sk/ČTK: Peniaze z druhého piliera sa vyberať nebudú

TA3: Vybrané peniaze z 2. piliera skončia v 1. pilieri

tvojepeniaze.sk/SITA: Z II. piliera nebude možné vyberať

SME.sk/ČTK: Peniaze z DSS asi nebude možné minúť

JOJ TV: Peripetie okolo II. piliera

TV Markíza: Rešpektovali pripomienku

STV: Dôchodkový systém: Ministerstvo mení postoj

Slovenský rozhlas: II. pilier

bleskovky.sk/ČTK: Peniaze z dôchodkových spoločností nebude možné minúť

24. júl 2007

Hospodárske noviny: Dôchodky míňať nebudeme

SME: Tomanová peniaze nerozdá

Pravda: Penzijné úspory sa neprejedia

Pravda: Tomanová ustúpila, zvýšenie odvodov sa dotkne menej ľudí

Navigácia