Hromadná pripomienka za zachovanie plurality zdravotných poisťovní

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.

Súčasťou navrhovanej novely sú také zmeny zákona, ktoré zdravotným poisťovniam znemožnia vytvárať a rozdeľovať zisk a znížia maximálnu výšku prevádzkových nákladov zdravotných poisťovní zo 4 % na 3 % úhrnu poistného. Návrhom ministerstvo pokračuje vo svojej snahe zlikvidovať pluralitný systém zdravotných poisťovní na Slovensku.

Vo februári ministerstvo zdravotníctva navrhlo novelou zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení obmedziť poistencom slobodu výberu zdravotnej poisťovne a poistencov, za ktorých platí odvody štát, povinne prepoistiť do niektorej z dvoch štátom kontrolovaných poisťovní.

V máji minister zdravotníctva Ivan Valentovič navrhol vláde vytvoriť jednu štátnu zdravotnú poisťovňu a ostatné poisťovne zlikvidovať a vyvlastniť. Predloženými návrhmi na zákaz tvorby zisku a zníženie výšky prevádzkových nákladov pokračuje ministerstvo zdravotníctva vo svojom ťažení proti súkromným zdravotným poisťovniam a okľukou sa pokúša dosiahnuť cieľ zlikvidovať pluralitný systém zdravotného poistenia, ktorý sa mu pre odpor verejnosti a chýbajúcu podporu v rámci vládnej koalície nepodarilo zrealizovať priamo.

Obsahom tejto hromadnej pripomienky je návrh vypustiť z novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou tie ustanovenia, ktoré zdravotným poisťovniam zakazujú vytvárať zisk a znižujú výšku prevádzkových nákladov zo 4 % na 3 %.

Preto sa na ministerstvo zdravotníctva obraciame s hromadnou pripomienkou, ktorú môžete podporiť do 13. júna 2007 i Vy, pričom jej znenie nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Peter Pažitný, Health Policy Institute

Tomáš Szalay, Health Policy Institute

Juraj Karpiš, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Ján Štrasser, spisovateľ,

Eva Štrasserová, šepkárka

Viera Satinská, lekárka

Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva

Marta Španiková, lekárka – pediater

Lenka Buchelová, lekárka – otorinolaryngológ

Peter Osuský, lekár, Občianska konzervatívna strana

Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Ľuboš Mikuška, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Silvester Bizoň, Stála konferencia Občianskeho inštitútu

Tibor Takáč, Občianska konzervatívna strana

Richard Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Radovan Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz Ďakujeme.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava

Juraj Petrovič, Hlaváčikova 35, 841 05 Bratislava

Peter Gonda, Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava

Peter Pažitný, Nobelova 24, 831 02 Bratislava

Tomáš Szalay, Nábrežie L. Svobodu 18, 811 02 Bratislava

Juraj Karpiš, Zvolenská 1777/4, 010 08 Žilina


Mediálne výstupy:

28. máj 2007

Konzervatívne listy: Ondrej Dostál: Nezdravé nápady ministerstva zdravotníctva

7. jún 2007

TA3: Ďalšia hromadná pripomienka pre Ivana Valentoviča

TA3: Ďalšia hromadná pripomienka pre I. Valentoviča

TA3: Téma dňa: Hromadná pripomienka občanov (v rámci II. časti relácie Téma dňa)

12. jún 2007

TASR/SME.sk: ZZP: Pri novele zákona o poisťovniach ide o nepriame vyvlastnenie

blog.sme.sk: Ondrej Dostál: Prepoisťovanie Ivana Valentoviča: V znamení červeného barana

13. jún 2007

SITA/SME.sk: MZ dostalo hromadnú pripomienku za zachovanie plurality ZP

Navigácia