Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Súčasťou navrhovanej novely sú aj také zmeny zákona, ktorými sa zlikviduje alebo obmedzí slobodný výber zdravotnej poisťovne pre široké skupiny občanov, za ktorých platí zdravotné poistenie štát.

Návrh nie je podoprený žiadnymi reálnymi dôvodmi. Návrh urobí zo štátnych zamestnancov, detí, študentov, dôchodcov, invalidov a ďalších ľudí občanov druhej kategórie, ktorí budú mať obmedzené právo slobodne sa rozhodnúť, poistením v ktorej zdravotnej poisťovni môžu najlepšie realizovať ochranu svojho zdravia. Nútený presun poistencov do štátnych poisťovní bude pôsobiť likvidačne na konkurenčné prostredie vo sfére zdravotných poisťovní. Návrh je v rozpore so záväzkom vlády vytvárať rovnocenné prostredie pre všetky zdravotné poisťovne, ktorý bol deklarovaný v jej programovom vyhlásení.

Preto sa na ministerstvo zdravotníctva obraciame s hromadnou pripomienkou, ktorou žiadame vypustiť z novely zákona o zdravotnom poistení tie ustanovenia, ktoré obmedzujú možnosť slobodného výberu zdravotnej poisťovne. Hromadnú pripomienku možno podporiť do 28. februára 2007 na stránkach change|net.sk tu. Ďakujeme.

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Peter Pažitný, Health Policy Institute

Tomáš Szalay, Health Policy Institute

Juraj Karpiš, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Ján Štrasser, spisovateľ

Eva Štrasserová, šepkárka

Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva

Viera Satinská, lekárka

Peter Osuský, lekár, Občianska konzervatívna strana

Marta Španiková, lekárka – pediater

Lenka Buchelová, lekárka – otorinolaryngológ

Angelika Szalayová, Health Policy Institute

Henrieta Maďarová, Health Policy Institute

Michal Gajdzica, Health Policy Institute

Simona Frišová, Health Policy Institute

Eva Konečná, Health Policy Institute

Karol Morvay, Health Policy Institute

Zuzana Humajová, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Radovan Kazda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Ľuboš Mikuška, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika

Richard Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Radovan Ďurana, INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

Tibor Takáč, Občianska konzervatívna strana

Silvester Bizoň, Občianska konzervatívna strana

Navigácia