KI podporuje prijatie rezolúcie Rady Európy proti zločinom komunizmu

Ostnatý drôt oddeľujúci prednovembrové komunistické Československo od slobodného sveta na hranici s RakúskomKonzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) podporuje prijatie rezolúcie Rady Európy o potrebe odsúdenia zločinov spáchaných totalitnými komunistickými režimami a pripája sa k petícii za jej schválenie.

KI je presvedčený, že je morálnou povinnosťou demokratických krajín upozorňovať na zločiny totalitných komunických režimov, vystavovať tieto režimy ostrému verejnému odsúdeniu a vyvíjať úsilie o ich odstránenie. Zavieranie očí pred zločinmi komunizmu je ustupovaním zlu. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy sa bude na svojom zasadnutí v dňoch 23. – 27. januára 2006 v Štrasburgu zaoberať aj diskusiou o potrebe odsúdenia zločinov spáchaných komunistickými režimami.

KI vyzýva demokraticky zmýšľajúcich občanov Slovenskej republiky, aby podporili petíciu za prijatie rezolúcie Rady Európy proti zločinom komunizmu.

Ondrej Dostál

riaditeľ KI

V Bratislave dňa 22. januára 2006

Bližšie informácie o pripravovanej rezolúcii a petícii za jej prijatie nájdete tu.

Navigácia