Prezentácia knihy Petra Zajaca v Pálffyho paláci...

"/>

Krajina bez sna

Peter Zajac: krajina bez sna Dňa 5. apríla 2004 sa v Pálffyho paláci v Bratislave konala prezntácia novej knihy Petra Zajaca s názvom Krajina bez sna.

V tejto knižke esejí sa odráža kritický pohľad autora na formovanie sa modernej politickej a kultúrnej identity Slovenska od 19. storočia aš po súčasnosť. Knihu prezentovali Vladimír Palko, podpredseda KDH, a Fedor Gál, publicista a sociológ, líder VPN.

Navigácia