Moderní levice je jenom marketingový tah

Zväčšiť pozvánku tuKI Vám dáva do pozornosti debatu medzi spolupracovníkom KI Tomášom Zálešákom a riaditeľom Institutu svatého Josefa Michalom Semínom na jednej strane a Martinom Škabrahom z Ostravskej univerzity a Jakubom Patočkom z denníka Referendum na druhej strane na tému Moderní levice je jenom marketingový tah, ktorá sa konala dňa 8. decembra 2010 v priestoroch auly Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brne. Organizátorom Masarykových debát je debatní klub Masarykovy univerzity pod záštitou katedry politologie FSS MU.

Audiozáznam z debaty nájdete tu.

Navigácia