ND Europe Daily – denné správy o EÚ

New Direction – The Foundation for European ReformNew Direction – The Foundation for European Reform je think-tank na podporu slobodného trhu založený v Bruseli v roku 2010 za účelom prispievania inovatívnymi nápadmi a podpory reformného úsilia v Európe. Spolu s hustou sieťou partnerských think-tankov po celej Európe (medzi nimi je i KI) mieni New Direction vytvárať vlastné a relevantné výskumné práce zamerané na najnaliehavejšie otázky v oblasti hospodárskeho rastu, konkurencie, finančnej regulácie, energetickej bezpečnosti, zdaňovania, poľnohospodárskej politiky, byrokracie a inštitucionálnych vecí EÚ.

Jednou z aktivít New Direction je i vydávanie denníka o aktuálnej vybranej agende v EÚ a členských krajinách. ND Europe Daily je zasielaný záujemcom mailom – prihlásiť sa k jeho odoberaniu môžete tu.

Navigácia