Občianska výzva proti obmedzovaniu práva na informácie o činnosti vlády SR

Pripojte sa k nám a podporte svojím podpisom aktuálnu petíciu proti obmedzovaniu práva na informácie o činnosti vlády SR.

Federič, ruky preč od zvukových záznamov!

Protestujeme proti zámeru zrušiť zvukové záznamy z rokovaní vlády SR. Tento návrh je obsiahnutý v úprave Rokovacieho poriadku vlády SR, ktorú vláde predložil vedúci Úradu vlády SR Igor Federič. Ide pritom o toho istého Igora Federiča, ktorý ako predseda výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií v rokoch 2002 – 2006 rád a veľa hovoril o potrebe transparentnosti a otvorenosti. Návrh mal byť pôvodne prerokovaný vládou v stredu 9. augusta 2006, v utorok 8. augusta však bol z programu tejto schôdze vlády vypustený. Vláda je štátnym orgánom, ktorý je financovaný z daní občanov, preto jej pôsobenie musí byť transparentné a musí podliehať verejnej kontrole.

Vláda v Litve nedávno zaviedla priame prenosy zo svojich zasadnutí prostredníctvom internetu. Na Slovensku sa bude vláda zaoberať návrhom, aby sa z jej rokovania nevyhotovovali ani zvukové záznamy. Hodnotíme tento návrh ako pokus obmedziť právo občanov na informácie a vyjadrujeme s ním nesúhlas. Podľa doterajšej praxe neboli zvukové záznamy z rokovaní vlády zverejňované, nič však nebránilo tomu, aby občania požiadali o ich sprístupnenie na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Zrušenie zvukových záznamov z rokovaní vlády by bolo krokom späť a signálom, že vláda chce znížiť doterajšiu úroveň transparentnosti v práci štátnych inštitúcií. Sme presvedčení, že okrem zákonom vymedzených dôvodov, ako je prerokovávanie utajených informácií, neexistuje žiadny legitímny dôvod, prečo by občanom nemali byť prístupné záznamy z rokovaní vlády. Sme presvedčení, že občania majú právo na podrobné a neselektované informácie o činnosti vlády tak, ako im ich už dnes poskytuje napr. Národná rada SR.

Vyzývame vládu, aby predložený návrh na úpravu rokovacieho poriadku odmietla a miesto toho zvážila takú zmenu, ktorá by umožnila aktívne zverejňovanie záznamov z rokovaní vlády prostredníctvom internetu.

Petíciu môžete podporiť na stránkach change|net.sk tu.

Navigácia