Odkaz Milana Rastislava Štefánika po sto rokoch

M. R. Štefánik

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v spolupráci so Spolkom rodákov Milana Rastislava Štefánika, OZ Demokrati a Nadáciou M. R. Štefánika organizovali v Bratislave dňa 2. mája 2019 diskusný konzervatívny klub na tému Odkaz Milana Rastislava Štefánika po sto rokoch.

Úvodné slovo prednesiol:

Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska na Slovensku

Diskutovali:

Ján Fuska, zakladateľ a čestný predseda Nadácie M. R. Štefánika,
autor monografií o Štefánikovi

Karol Kulašik, pedagóg a historik na vojenskej akadémii v Brne, v Bratislave a na Inštitúte strategických štúdií pri  MO SR, dlhoročný diplomat v zahraničných službách SR

Michal Kšiňan, historik a samostatný vedecký pracovník Historického Ústavu SAV, autor monografie o Štefánikovi

Peter Zajac, prezident Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Moderovala:

Soňa Gyarfašová, publicistka, OZ Demokrati

Fotogaléria:

Navigácia