Organizátori trvajú na hromadnej pripomienke

Organizátori hromadnej pripomienky proti obmedzovaniu výberu zdravotnej poisťovne odmietajú tvrdenia ministerstva zdravotníctva o nedostatočnom počte podpisov. Legislatívne pravidlá vlády neupravujú formu stotožnenia sa s hromadnou pripomienkou a verejnosti výslovne umožňujú aj elektronické zasielanie pripomienok. Výklad ministerstva zdravotníctva preto organizátori považujú za účelový, so snahou zabrániť verejnosti uplatniť svoje pripomienky k násilnému prepoisťovaniu poistencov štátu.

S hromadnou pripomienkou k návrhu novely zákona 580/2004 Z. z. za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne sa pritom až do večera 28. februára stotožnilo takmer 3000 občanov. Z toho bolo okolo 2400 podpísaných cez formulár na internetovej stránke www.changenet.sk a cca 300 podpísaných na hárkoch. Zoznam podpísaných občanov odovzdaný dnes do podateľne MZ SR obsahoval u každého podpísaného jeho meno, priezvisko a adresu bydliska (ulica, číslo, PSČ a obec). Všetky tieto údaje majú organizátori k dispozícii a dnes ich poskytli ministerstvu zdravotníctva.

Občianske združenia už viackrát iniciovali hromadné pripomienky (vrátane podpisov cez internet) a takáto forma nikdy nebola zo strany ministerstiev spochybnená. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo návrh zákona na svojej internetovej stránke a uviedlo e-mailovu adresu pracovníka ministerstva, na ktorú sa majú pripomienky doručovať. Postoj ministerstva je absurdnejší o to viac, že v práve dnes sa v Estónsku začína možnosť hlasovať v parlamentných voľbách prostredníctvom internetu.

Organizátori trvajú na tom, aby ministerstvo rešpektovalo podporu občanov hromadnej pripomienke prostredníctvom internetu.

Občianska konzervatívna strana

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Health Policy Institute

INESS

Navigácia