Otvorený list najvyšším štátnym predstaviteľom, ktorí sa stretnú s podpredsedom vlády Číny Hui Liangyu

Čína je ekonomickou veľmocou, krajinou, ktorá obohatila svet v mnohých oblastiach. Čína je krásna, ale aj kultúrne odlišná krajina. Rešpektovanie ľudských práv sa však neviaže na kultúrny systém. Je úzko späté s tým politickým. Režim a vláda jednej strany spôsobili, že táto krajina dostala prívlastok najväčší porušovateľ ľudských práv na svete. Akýkoľvek prejav odporu a nesúhlasu je čínskym režimom tvrdo potrestaný. V čínskych väzniciach sa dnes nachádzajú stovky politických väzňov, sú prenasledovaní kritici režimu, občianski a ľudsko-právni aktivisti. Vláda sa uchyľuje k represiám voči menšinám žijúcim na jej území, predovšetkým voči menšine ujgurskej, mongolskej a tibetskej. Režim hrubo porušuje náboženskú slobodu, dochádza k potláčaniu neregistrovaných cirkví a náboženských skupín a represiám voči členom hnutia Falun Gong. Podľa výsledkov šetrenia bývalého kanadského štátneho tajomníka Davida Kilgoura prebiehajú v Číne nedobrovoľné odbery orgánov nasledovníkom Falun Gongu, čo vedie k ich smrti. Podľa Kilgoura je zdroj 41.500 transplantovaných orgánov v Číne v rokoch 2000-2005 nevyjasnený. Túto správu v roku 2006 pán Kilgour predložil aj Výboru NR SR pre ľudské práva, menšiny a postavenie žien. V pracovných táboroch v Číne sa dnes nachádza viac než 3 milióny ľudí. Táto krajina má prvenstvo aj v počte popráv. Tie sú využívané ako odstrašujúci príklad, konajú sa verejne a občania sú nútení zúčastňovať sa na nich. Čínska vláda cenzuruje slobodný prístup k informáciám vrátane internetu. Režim neporušuje ľudské práva len doma, ale prispieva k ich porušovaniu aj v iných krajinách a to podporou nedemokratických a autoritárskych režimov.

Na Slovensku už viac ako dvadsať rokov žijeme v slobodnej a demokratickej krajine. Každý, kto si váži našu históriu, náš zápas o slobodu a demokraciu, nemôže prehliadať porušovanie ľudských práv, aké sa v Číne deje v dnešných dňoch.

Žiadame Vás, aby ste neboli ľahostajní k tomu, čo sa dnes v Číne deje a nevnímali túto krajinu len ako výhodného ekonomického partnera. Sme malá krajina, ale to neznamená, že sa s odvahou nemôžeme zastať tých, ktorí majú strach zdvihnúť hlavu a žiadať o pomoc.

Vyzývame Vás, aby ste sa popri úsmevoch a srdečnom zovretí rúk odvážili aj na naozajstný ľudský skutok. Pripomeňte čínskym predstaviteľom naše pocity, keď sme sa stali slobodnými a vyzvite ho, aby rešpektoval a ctil si občanov svojej krajiny a zasadil sa o rešpektovanie ľudských práv v Číne. Ak totiž zabudneme na odkaz, ktorý nesie náš boj za slobodu, na príklad, ktorým môžeme povzbudiť iných, nikdy sa z nás nestane tá malá, veľká krajina.

S úctou,

Slovenská asociácia Falun Gong
OZ Človek v ohrození
Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika

Súvisiace informácie:

15. február 2013

SITA/webnoviny.sk: Slovensko navštívil vicepremiér Číny, aktivisti protestovali

SME: Na čínskeho podpredsedu vlády čakali demonštranti

18. jún 2009

KI: Mimovládne organizácie protestovali pred Prezidentským palácom za ľudské práva v Číne

Navigácia