Petíciu k posudku prof. Labaša už podpísalo vyše 1 800 ľudí a cez internet podporilo 644

Dnes som na Generálnu prokuratúru SR doručil ďalších 22 petičných hárkov s 343 podpismi. Petíciu k posudku prof. Labaša v kauze Hedviga Malinová podpísalo 1 811 občanov SR. Prvých 101 petičných hárkov doručili prokuratúre členovia petičného výboru (Egon Gál, Martin Mojžiš, Peter Zajac, Ondrej Dostál), minulý týždeň v piatok 27. novembra 2009.

Zároveň som dnes prokuratúre doručil zoznam 644 ľudí, ktorí petíciu podporili elektronickou formou – prostredníctvom internetového denníka www.changenet.sk. Zber podpisov elektronickou formou sme zahájili pred týždňom po odovzdaní prvých petičných hárkov prokuratúre. V petícii žiadame, aby boli preskúmané podozrenia týkajúce sa porušení zákona a ďalších pochybení pri príprave posudku prof. Labaša.

Zber podpisov elektronickou formou pokračuje aj naďalej. Podporiť petíciu možno na change|net.sk tu.

Podľa § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve je prokuratúra povinná prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistila skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom a do 30 dní (čiže do 27.12.) oznámiť výsledok vybavenia petície.

Ondrej Dostál

poverený zastupovať členov petičného výboru v styku s orgánmi verejnej správy

V Bratislave dňa4. decembra 2009

Mediálne výstupy:

4. december 2009

SME.sk/TASR: Dostál doručil podpisy k petícii ohľadom posudku o Hedvige Malinovej

Súvisiace výstupy:

3. november 2009

KI: Podporte petíciu k posudku prof. Labaša v kauze Hedviga Malinová

27. november 2009

KI: Podporte petíciu k posudku prof. Labaša v kauze Hedviga Malinová na change|net.sk

Navigácia