PF 2008

PF 2008Vážení priatelia,

ďakujeme za Vašu priazeň v roku 2007. Osobitne chceme poďakovať tým, ktorí počas roka podporili našu činnosť a naše úsilie o lepšiu správu vecí verejných a tým, ktorí boli návštevníkmi našej webstránky, či účastníkmi nami organizovaných akcií. Zachovajte nám Vašu priazeň aj v roku 2008!

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Navigácia