Podpora kultúry

KI sa angažuje v oblasti podpory kultúry nielen formou každoročného udeľovania Ceny Dominka Tatarku.

KI finančne podporil: 2004 – výstavu Podoby viery fotografa Matúša Zajaca

– vydanie knihy 3 eseje (o fotografiách Ľuba Stacha). 2002 – výstavu fotografií študentov VŠVU Tri dielne a katalóg k výstave. 2001 – vydanie katalógu k výstave Výtvarnej skupiny A-R.

Navigácia