Podporte aktuálnu petičnú kampaň!

Pripojte sa k nám a podporte svojím podpisom dve aktuálne petície:

1. Petícia na podporu vylúčenej advokátky

Ako občania tejto krajiny so znepokojením sledujeme rozhodnutie Slovenskej advokátskej komory, ktorá vylúčila zo svojich radov Máriu M. z dôvodu, že aktívne spolupracovala s políciou na odhalení korupcie svojho kolegu advokáta. Vysoko si ceníme odvahu vylúčenej advokátky zásadne sa postaviť proti nezákonnému a neetickému konaniu. Jej rozhodnutie pomôcť pri preukázaní trestného činu považujeme za dôležité a hodné spoločenského uznania. Dôvera v čistotu akéhokoľvek prostredia sa bez zásadných činov nedá dosiahnuť. Jej rozhodnutie spolupracovať s políciou vnímame ako napĺňanie občianskych povinností a vyjadrenie občianskej, ako aj profesnej nezávislosti. Spolupráca s políciou advokátkiných klientov neohrozila, vzhľadom na to, že sa nijako netýkala jej profesných povinností. Bola totiž občianskym postojom k trestnému činu kolegu. Rozhodnutie Slovenskej advokátskej komory v nás vzbudzuje nedôveru a považujeme ho za spoločensky neprijateľné. Svojím podpisom vyjadrujeme vylúčenej advokátke podporu a spoločenské ocenenie.

Emília Sičáková-Beblavá, Transparency International Slovensko

Maroš Babitz, Transparency International Slovensko

Peter Kunder, Aliancia Fair-play

Rastislav Diovčoš, Aliancia Fair-play

Zuzana Wienk, Aliancia Fair-play

Jana McDonnell, Aliancia Fair-play

Anton Popovič, dirigent, skladateľ

Petíciu môžete podporiť na stránkach change|net.sk tu.


2. Petícia proti obmedzovaniu práv menšinových akcionárov

Ústava SR v článku 20 zaručuje nedotknuteľnosť vlastníctva a rovnaký zákonný obsah a ochranu vlastníckeho práva všetkých vlastníkov. Už dlhšiu dobu sa pripravuje novela zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, ktorej cieľom je umožniť väčšinovým akcionárom odkupovať aj proti vôli menšinových akcionárov ich akcie. Prijatím takejto zákonnej normy sa vytvoria podmienky pre vážne zasahovanie do vlastníckeho práva mnohých osôb. S takýmito zmenami nemôžme súhlasiť, pretože vo svojej podstate odporujú základným princípom, na ktorých stojí demokracia. Preto my, dolu podpísaní občania, žiadame kompetentné osoby a to predovšetkým vládu Slovenskej republiky, aby neprijala vládny návrh zmeny zákona o cenných papieroch, prípadne ani nezačínala rokovanie o takomto návrhu. Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby neprijala zákon, ktorý by zakotvil do právneho poriadku Slovenskej republiky možnosť pre väčšinových akcionárov vykúpiť akcie menšinových akcionárov aj proti ich vôli. Máme zato, že takáto zákonom stanovená možnosť by bola spôsobilá vážne ohroziť výkon vlastníckeho práva.

Petičný výbor:

Jozef Fila, Hemerkova 20, Košice

Peter Rašev, Stará baštová 1, Košice

JUDr. Marek Šedovič, Bukureštská 32, Košice

Michal Vršanský, Hemerkova 17, Košice

Petíciu môžete podporiť na stránkach change|net.sk tu. Ďakujeme.

Navigácia